All Posts By

Kjell Stubbrud

Anleggsarbeider ved Graaten våren/sommeren 2017

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

I forbindelse med oppstart av byggeprosjektet på Graaten vil det foregå anleggsarbeid i området framover:
– Graving av ny vann- og avløpsledning til Graaten pågår nedenfor Graaten nå og et par uker framover.
– Fra uke 11, 13. mars – starter riving av Sport 1-bygget og forberedelse til igangsetting av nybygg.
– Fra uke 16, 18. april – starter bygging av første del av ny dagligvarebutikk og nytt Sport 1-bygg.

Vi beklager de ulemper dette medfører, men gleder oss sammen med dere til hele området er ferdig utbygd.

Sport 1 flytter over i midlertidige lokaler ovenfor Fjellheimen (hvor Låven tidligere stod) etter vinterferien.

Reguleringsplan Lunkelia

By | Nyheter | No Comments

16. mars 2016:
Vi minner om at fristen for innspill er endret til 1. april 2016.

15. februar 2016:
Varsel om oppstart for Lunkelia 2016-02-12 med kartvedlegg
Lunkelia rp – Vurdering av vegalternativ_JUSTERT_TIL_KONSKV

3. juli 2015:
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Lunkelia finnes på denne lenken: Oppstartsvarsel Lunkelia
– samt orientering om vegalternativer på denne lenken: Varsel vegalternativer