Category

Nyheter

24.05.2017 – STATUS ETTER FLOM FOR VEGNETTET I PIHL – KR.HIMMELFARTSHELGA

By | Artikler, Nyheter | No Comments

Alle Stikkveger/hytteveger er fortsatt stengt. Disse vil ikke bli gjort noe med før etter Kr. himmelfartshelga. Hovedvegene er prioritert denne uka. Kjører man på stikkvegene kjører man på egent ansvar. Flere steder må man parkere ved hovedvegen og ta beina fatt.

Når det gjelder hovedveger, er alle hovedvegene åpnet igjen med unntak av begrensninger på Øyungen, Skvaldra og Gammelskolla. På Øyungen er det farbart opp til vinterparkeringa, på Skvaldra opp til parkeringsplassen og Gammelskolla opp til bommen. Selv om hovedvegene holdes åpne, er flere steder innsnevret og har skader etter flommen, så kjør forsiktig!

Hovedvegen på strekningen Aksjøen -Øvre Åstbru og ved Stenstilen og Nøkkelåsen er fortsatt vinterstengt. Det samme er også Birkebeinervegen over til Messelt.

 

 

Info vedr. hytteveiene i Pihl!

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

På grunn av tælaløsning vil vi oppfordre alle hytteeiere til å følge med på utvikling i hytteveiene, da det er deres eget ansvar å flytte bilen i tide. Det vil ikke bli gjort noe vedlikehold på disse veiene. Dette blir ikke gjort på grunn av at traktorer og lastebiler blir for tunge for disse veiene i en periode fremover.

Anleggsarbeider ved Graaten våren/sommeren 2017

By | Hovedside, Nyheter | No Comments

I forbindelse med oppstart av byggeprosjektet på Graaten vil det foregå anleggsarbeid i området framover:
– Graving av ny vann- og avløpsledning til Graaten pågår nedenfor Graaten nå og et par uker framover.
– Fra uke 11, 13. mars – starter riving av Sport 1-bygget og forberedelse til igangsetting av nybygg.
– Fra uke 16, 18. april – starter bygging av første del av ny dagligvarebutikk og nytt Sport 1-bygg.

Vi beklager de ulemper dette medfører, men gleder oss sammen med dere til hele området er ferdig utbygd.

Sport 1 flytter over i midlertidige lokaler ovenfor Fjellheimen (hvor Låven tidligere stod) etter vinterferien.