Reguleringsplan for fortetting i Kroksjølia Infomøte 5. mai 2017