Vi har for tiden ingen ledige tomter for salg, men vi vil på ettersommer/høst 2017
få 5 tomter på Skvaldra, 2 tomter på Kuåsen og 2 tomter på Elgåsen for salg.

Pihl AS har under utvikling nye tomteprosjekter:
– Reguleringsplan for Lunkelia med 60 tomter er til behandling i Ringsaker kommune.
– Reguleringsplan for Kroksjølia med inntil 100 fortettingstomter er under arbeid.

Tomter i Kroksjølia vil komme for salg i 2018, mens det vil ta et par år før reguleringsplanarbeidet
i Lunkelia gir ferdig regulerte og fradelte tomter for salg.

Du kan allerede nå sette deg på interessentliste hos oss, og kan også følge med
på hjemmesiden vår for å holde deg oppdatert
.