Velkommen til fjells!

Pihl as - en utmarkseiendom i Ringsaker

 

Hyttetomt på Sjusjøen?

 

Informasjon til hytteeierne

Brøyting av veier, strøm, kommunedelplan osv.

Informasjon vedrørende utbyggingen av Graaten AS

| Hovedside, Nyheter | No Comments

Utbygging av Graaten AS Pihl AS har jobbet med Graaten-prosjektet siden våren 2014 for å få på plass en god…

Informasjon om anleggsarbeid og stenging av Nordsetervegen

| Nyheter | No Comments

Ringsaker kommune skal gjennomføre anleggsarbeid som medfører delvis stenging av Nordsetervegen framover, for nærmere informasjon se vedlegg:stenging-nordseterveien

Bruarbeider ved Øvre Åstbru er avsluttet

| Nyheter | No Comments

Bruarbeidene på Øvre Åstbru er nå avsluttet med ny bru som er åpen for ferdsel.

Utbedring av vann-anlegg på Skvaldra

| Hovedside, Nyheter | No Comments

Utbedring av vann-anlegg på Skvaldra, 200 meter ny ledning er lagt ned og sikret mot frost. Bilde:  Åge Lierhagen og…

Sjusjøen er hele norges vinter- og sommerparadis